Младежки информационно-консултантски център „ЗаЕДНО“ работи в посока развитие на толерантно поведение, гарантиране правата на човека, превенция на езика на омразата и изграждането на младежите в гр. София и околността като активни и отговорни граждани на обществото.

Центърът предлага набор от информационни и консултантски услуги по права на човека, медийна грамотност и отговорно гражданство и организира обучения и работилници, насочени към развитието на ключови знания, умения и компетенции у младите хора чрез методите на неформално образование. Основна цел на МИКЦ “ЗаЕДНО” е да мотивира младите хора да бъдат активна част от общество като подобряват средата около себе си.