Предвижда се провеждането на Младежка конференция “АЗ е равно на ТИ” като закриващо събитие на проекта. Конференцията ще бъде посветена на гражданските права и правата на човека. По време на конференцията ще бъдат представени резултатите от изпълнения проект, както и резултатите от организираното по точка 8.5 допитване. Ще бъде организирана пресконференция, която ще представи пред местните и национални медии резултатите от дейността на МИКЦ “ЗаЕДНО” с цел достигане до широката аудитория.