На 2 март се състоя първата работилница по Целите за устойчиво развитие на ООН, организирано от МИКЦ „ЗаЕДНО” и българските младежки делегати към ООН. То бе част от кампанията на делегатите „17 Цели за 2017”, която се осъществява под патронажа на Министерство на външните работи и бе посветено на Цел 1 от Целите за устойчиво развитие – изкореняване на бедността.  

Факултетът по журналистика и масова комуникация прие младежи от различни възрастови групи. „Бъдеще сега” – основен партньор по Цел 1 – подготви интересна интерактивна игра за участниците. В рамките на ограничено време участниците трябваше да дискутират казус, да водят преговори и накрая заедно да стигнат до решение, удовлетворяващо и двете страни и спомагащо за „намаляването на бедността“ в рамките на симулираната ситуация.