МИКЦ „ЗаЕДНО” органзира тридневно обучение с ученици от 5 столични училища на 10 – 12 март в сградата на Факултета по журналистика и масова комуникация.

Основни теми, които бяха засегнати в рамките на обучението бяха права на човека, толернатност, език без омраза и гражданска активност, като участниците имаха възможността да се запознаят детайлно с тях чрез интерактивни игри и симулации.

В последния ден от обучението се осъществи и специален модул, посветен на методите на неформално учене, а учениците влезнаха в ролята на млади обучители, като организираха поредица от активности по основните теми.

След края на обучението, участниците бяха разпределени в екипи, на които им предстои да организират обучения в столични училища по метода „връстници обучават връстници” и да мултиплицират ефекта от обучението сред по-голяма група младежи.