Все по-често говорим за отговорно гражданство и колко голямо значение има то за добруването на обществото.  Да осъзнаваме своята роля в обществото, в страната и в света, да бъдем активни участници в процесите, случващи се около нас и да бъдем носители на промяната – това са основните характеристики на отговорното гражданство.

Важно е да не забравяме, че младите хора не са безсилни. Техният глас може да бъде чут, а действията им да имат реален ефект за развитието на обществото.

Затова, МИКЦ „ЗаЕДНО” насочва вниманието на младите хора към едни от основните съствани части на отговорното гражданство, а именно:

  • Форми на гражданско участие
  • Знания за правата и отговорностите, морални и законови
  • доброволчество