Медийното пространство днес предоставя свободен достъп до широк кръг от източници и голямо количество информация, а така също – свободна платформа за създаване, споделяне и публикуване на съдържание. Наред с предимствата (различни гледни точки, възможност за изява, насърчаване на творчеството и стимулиране на иновациите), медийната действителност крие и немалко заплахите (враждебни изказвания, пропаганда и фалшиви новини). За да умеем успешно да се ориентираме в тази среда, е нужно да бъдем „media smart“ потребители и творци на медийно съдържание.

В тази връзка МИКЦ ЗаЕДНО обръща прожекторите към медийна грамотност като ключова компетентност, която е нужно да се развива у младите хора. На фокус са поставени следните теми:

  • Ориентиране в информационния поток;
  • Критично мислене и критична оценка на информацията (медиен анализ);
  • Различаване и противодействие на езика на омразата в медиите;
  • Създаване на качествено и обективно медийно съдържание;
  • Поддържане на младежка медия.