Стани кореспондент на толерантността за МИКЦ „ЗаЕДНО” и младежката онлайн медия UNA News Bulgaria!

Ние вярваме, че добрите новини заслужават повече внимание, и младите хора имат какво да споделят, затова те предизвикваме – стани част от мрежата ни от посланици по места! Сподели с нас интересен материал, отразяващ добър пример за това, което се случва там, където живееш и ние ще го публикуваме на сайта на UNA News Bulgaria. Възползвай се и бъди част от творците на промяната като допринесеш към изграждането на позитивна култура на толерантност онлайн!

Изпрати ни своята статия на имейл: mikc@una.bg