Младежки лаборатории

Младежки лаборатории

Младежките лаборатории предоставят пространство за младите изследователи от малките населени места около гр. София, в което те да могат да експериментират смело в заобикалящата ги среда, превръщайки я в по-жива и по-толерантна. С помощта на младежки работници, експерти и обучители ще се проведат общо 4 лаборатории по основните подтеми на глобалното...

Read More