Младежките лаборатории предоставят пространство за младите изследователи от малките населени места около гр. София, в което те да могат да експериментират смело в заобикалящата ги среда, превръщайки я в по-жива и по-толерантна.

С помощта на младежки работници, експерти и обучители ще се проведат общо 4 лаборатории по основните подтеми на глобалното образование:

  • толерантност
  • права на човека
  • език на омразата
  • отговорно гражданство.

Основна цел на този научен експеримент е подпомагането и мотивирането на младежите от малки населени места, които искат да развият и използват потенциала си за да променят средата около себе си като увличат своите връстници и общността си във важни за тях инициативи и проекти.

За повече информация относно датите и местата на провеждане на младежките лаборатории, следи сайта и нашата фейсбук страница.