Организираните всеки месец работилници са пространството, в което младите хора имат възможност да развиват умения и компетенции, да планират важни за тях инициативи и да дискутират разнообразни проблеми. Вярваме, че по този начин младежите получават нужната свобода да се развиват, да грешат и да се учат, за да могат да подобряват средата около себе си.

Работилниците са насочени към темите за развитието на отговорни граждани и усвояването на умения и компетенции за критично анализиране и подбор на информация, за планиране и управление на информационния поток в младежка онлайн медия.