МИКЦ “ЗаЕДНО” предлага индивидуални и групови консултации по основни теми като права на човека, отговорно гражданство и медийна грамотност. Срещите с нашите експерти ще ти предоставят информация и практически съвети, които може да използваш в работата си по тези основни направления. Заявка за среща с наш консултант може да направиш по всяко време на имейл адрес: mikc@una.bg

Консултации “Права на човека” и “Отговорно гражданство”:

– Цели за устойчиво развитие на ООН
– Политика за развитие
– Отговорно гражданство и гражданска активност
– Планиране на инициативи
– Права на човека и права на детето
– Глобално образование
– Език без омраза

Консултации “Медийна грамотност”:

– Медиите отвътре – публика, редакция, отдели
– Защо медиите са жълти?
– Финансиране
– Тираж, рейтинг, роля на рекламодателя
– Медийна етика и език на омраза в медиите
– Фалшиви новини
– Анализ на текст
– Създаване на медиен текст
– Създаване и подготовка за интервю
– Социални мрежи