Ако си млад човек между 15-29 г. и живееш на територията на гр. София, включи се в социологическото проучване на Младежки информационно-консултантски център „ЗаЕДНО”. Твоето мнение е важно за нас!

Проучването цели да се допита до мнението и да събере информация за знанията и нагласите на младите хора между 15-29 г. от гр. София по теми като права на човека и толерантност, отговорно гражданство и медийна грамотност. Резултатите от изследването ще послужат за идентифициране на текущото състояние, определяне на нуждите и спецификите на младите хора от гр. София и ще бъдат използвани като отправна точка за осигуряването на качествена младежка работа от страна на МИКЦ „ЗаЕДНО”.

Младежки информационно-консултантски център „ЗаЕДНО“ работи в посока развитие на толерантно поведение, гарантиране правата на човека, превенция на езика на омразата и изграждането на младежите в гр. София и околността като активни и отговорни граждани на обществото. Центърът предлага набор от информационни и консултантски услуги по права на човека, медийна грамотност и отговорно гражданство и организира обучения и работилници, насочени към развитието на ключови знания, умения и компетенции у младите хора чрез методите на неформално образование.

Включи се и сподели своето мнение и идеи с нас: https://goo.gl/CkQ9Eg