На 14 март МИКЦ “ЗаЕДНО” проведе среща с Клуб ООН в Софийска математическа гимназия.

Центърът представи своите услугите на ученици от 11 и 12 клас, а след това проведе консултация с тях на тема гражданска активност. С помощта на МИКЦ “ЗаЕДНО” учениците от Клуб ООН успяха да идентифицират темите, по които ще работят през следващите три месеца, както и да планират конкретни събития до края на учебната година.