На 28 март МИКЦ “ЗаЕДНО” проведе информационна среща на тема “Права на човека” в 12 СУ “Цар Иван Асен II”. В рамките на срещата с ученици от 8 клас, представители на центъра представиха основните теми, по които работят, и всички възможности, които предлагат на младежи от 15 до 29 годишна възраст.

Във втората част на срещата, учениците имаха възможност да се запознаят с темата за правата на детето по метода “учене чрез преживяване”.

Накрая се проведе отворена дискусия, в която учениците обсъдиха кои права на детето считат за най-релевантни и важни за себе си.