На 21 април 2017 г. Младежки информационно-консултантски център „ЗаЕДНО” проведе първите си две лаборатории, насочени към активизиране и насърчаване на младежките инициативи на местно ниво в малки населени места около гр. София. Двете срещи бяха организирани в партньорство с Аурубис България и се проведоха в информационния център на Аурубис в гр. Пирдоп по случай Международния ден на Земята – 22 април.

Последователно се проведоха две лаборатории – една с учители и ученици от гр. Пирдоп и втора с участници от гр. Златица. Чрез интерактивни игри и методите на неформалното учене засегнахме темите за правата на човека и отговорното гражданство през призмата на Целите за устойчиво развитие на ООН като инструмент за справяне с екологичните предизвителства пред страната и света. Конкретните цели на двете лаборатории бяха разглеждане на правата на човека от екологична гледна точка и затвърждаване на идеята, че правото на здравословна околна среда е също толкова основно както и други права, както и търсене на решения на някои от екологичните предизвикателства пред нас и генериране на идеи за инициативи и стъпки, които всеки млад човек може да направи още днес, така че да бъде отговорна и активна част от обществото си.