ЦЕННОСТИ И РАЗБИРАНИЯ ПРЕЗ МЛАДЕЖКИЯ ПОГЛЕД

Настоящето изследване е мотивирано от нуждата на МИКЦ „ЗаЕдно“ да получи информация за потребностите на целевата група, към която са насочени дейностите на организацията. Реализирани практики на база емпирично придобито знание за нуждите на крайния бенефициент са гарант за качество и ефективност. Допитване до мнението на младите хора по редица въпр...

Read More