Настоящето изследване е мотивирано от нуждата на МИКЦ „ЗаЕдно“ да получи информация за потребностите на целевата група, към която са насочени дейностите на организацията. Реализирани практики на база емпирично придобито знание за нуждите на крайния бенефициент са гарант за качество и ефективност. Допитване до мнението на младите хора по редица въпроси е признак, че взаимодействието между двете страни е целево и отговаря на актуални въпроси, спомага за разрешаване на актуални проблеми и добавя стойност към стремежа за постигане на положително въздействие.

Предварително формирани очаквани резултати от допитването са:
– Определена отправната точка за работа по темите;
– Идентифицирани конкретните нужди и специфики на целевата група;
– Интегриране на целевата група в процеса на планиране и осъществяване на информационната и консултантска дейност, обученията и работилниците по интереси по проекта.
За постигане на поставените цели бе използван количествен метод за регистриране на данни чрез изготвяне на анкетна карта (въпросник). Дейността на МИКЦ „ЗаЕдно“ е насочена към млади хора на възраст (15 – 29 ) години живеещи в град София

Пълният доклад с резултатите от изследването може да свалите ТУК Doklad_izsledvane_MIKC_ZaEdno