ЦЕННОСТИ И РАЗБИРАНИЯ ПРЕЗ МЛАДЕЖКИЯ ПОГЛЕД

Настоящето изследване е мотивирано от нуждата на МИКЦ „ЗаЕдно“ да получи информация за потребностите на целевата група, към която са насочени дейностите на организацията. Реализирани практики на база емпирично придобито знание за нуждите на крайния бенефициент са гарант за качество и ефективност. Допитване до мнението на младите хора по редица въпр...

Read More

Информационни услуги

Информационни услуги

Искаш да разбереш как да бъдеш активен гражданин и сам да променяш средата около себе си? Интересуваш се какви са твоите права и как можеш да ги защитиш? Искаш да използваш критично информацията, до която достигаш, и да създаваш медийно съдържание? МИКЦ “ЗаЕДНО” ти предлага ежемесечни индивидуални и групови информационни срещи, на които...

Read More

Консултации

Консултации

МИКЦ “ЗаЕДНО” предлага индивидуални и групови консултации по основни теми като права на човека, отговорно гражданство и медийна грамотност. Срещите с нашите експерти ще ти предоставят информация и практически съвети, които може да използваш в работата си по тези основни направления. Заявка за среща с наш консултант може да направиш по в...

Read More

Обучения

Обучения

Обученията, които организираме, са насочени към усвояването на конкретни знания, развитието на умения и нагласи у младежите. Всяко от тях се основава на принципите и методите на неформалното учене и се провежда от екип от младежки обучители към центъра. Обученията се осъществяват в две основни направления: глобално образование и медийна грамотност....

Read More

Работилници

Работилници

Организираните всеки месец работилници са пространството, в което младите хора имат възможност да развиват умения и компетенции, да планират важни за тях инициативи и да дискутират разнообразни проблеми. Вярваме, че по този начин младежите получават нужната свобода да се развиват, да грешат и да се учат, за да могат да подобряват средата около себе...

Read More

Младежки лаборатории

Младежки лаборатории

Младежките лаборатории предоставят пространство за младите изследователи от малките населени места около гр. София, в което те да могат да експериментират смело в заобикалящата ги среда, превръщайки я в по-жива и по-толерантна. С помощта на младежки работници, експерти и обучители ще се проведат общо 4 лаборатории по основните подтеми на глобалното...

Read More

Кореспондент на толерантността

Кореспондент на толерантността

Стани кореспондент на толерантността за МИКЦ „ЗаЕДНО” и младежката онлайн медия UNA News Bulgaria! Ние вярваме, че добрите новини заслужават повече внимание, и младите хора имат какво да споделят, затова те предизвикваме – стани част от мрежата ни от посланици по места! Сподели с нас интересен материал, отразяващ добър пример за това, което с...

Read More