Медии и медийна грамотност

Медийното пространство днес предоставя свободен достъп до широк кръг от източници и голямо количество информация, а така също – свободна платформа за създаване, споделяне и публикуване на съдържание. Наред с предимствата (различни гледни точки, възможност за изява, насърчаване на творчеството и стимулиране на иновациите), медийната действител...

Read More

Отговорно гражданство

Все по-често говорим за отговорно гражданство и колко голямо значение има то за добруването на обществото.  Да осъзнаваме своята роля в обществото, в страната и в света, да бъдем активни участници в процесите, случващи се около нас и да бъдем носители на промяната – това са основните характеристики на отговорното гражданство. Важно е да не [&hellip...

Read More

Права на човека

Макар правата на човека да са присъщи по рождение, ежедневно се сблъскваме с прояви на нетолеранстност и дискриминация и често чуваме, прочитаме и понякога ние самите използваме език на омраза. Но защо? Правата на човека и основните свободи ни позволяват да развиваме своя разум, талант и съзнание и да удовлетвояваме нашите диховни и физически потре...

Read More